Sonda: Satanismus

Autor: Shade
Datum: 22.22.2007
Zhodnocení kvality: 00/10

V tomto článku se budu snažit vysvětlit satanismus, jelikož sem tu četl žádost o vysvětlení satanismu, jsem rád, že tímto článkem neporuším 1. zákon Země. Berte tento článek ale jen jako můj názor, samozřejmě nemohu mluvit za všechny a někteří satanisté se mnou souhlasit nemusí, protože tento směr je velmi rozsáhlý a každý ho chápe trochu jinak. Pokud chcete více informací, doporučuji Satanskou bibli od A. S. LaVeye, knihy od J. Veselého nebo oficiální stránky církve satanovy nebo americký ekvivalent či Luciferius.org, ne se všemi věcmi zde uvedenými souhlasím, ale to je na názoru. Ani Satanská bible nemá takovou váhu jako u křesťanů jejich Bible….S.B. je jen dobrá kniha, která obsahuje pravdu. To že křesťané tak slepě věří svazku listů je podle mě ukázka stádovosti a hlouposti. A protože by se vše o satanismu do tohoto článku nevešlo, budu zde udávat odkazy na internetové stránky nebo na Satanskou bibli.

Co je satanismus?

UvozovkyVětšina lidí na této planetě se
chová více jako satanisté než křesťané

Satanismus je filosoficko–rituální učení. Podle jistých zdrojů existuje více větví satanismu (antikulturní, antimorální a náboženský), já však satanismus nijak nerozděluji, pro mě je to jeden směr. Někdo si Satana představuje jako hybný faktor v přírodě, jiný jako démonickou entitu. Pro mne jde spíš o víru v démonickou entitu, protože se Satan pak snadněji představuje v průběhů rituálů. Nepodporujeme drogy ani násilí. Většina lidí na této planetě se chová více jako satanisté než křesťané, jen si to za žádnou cenu nechtějí připustit. Satanismus = realita (satanské devatero; 2.bod/ Satanská bible), nejde jen o rituály, ale o to podle jakých pravidel se lidé chovají... dodržují spíše Desatero přikázání nebo Satanské devatero? Kdo četl Satanskou bibli, odpověď zná...

Co není satanismus?

UvozovkyBůh se na lidstvo
dávno vykašlal.

Nejprve by asi bylo dobré vyvést z omylu ty, kteří si představují krvavé rituální vraždy a podobné nesmysly. Není to pravda a už jen to, že o tom tak přemýšlíte dokazuje jak vás křesťanství zkazilo... Podle křesťanství je Bůh absolutní dobro ... jestliže tedy začnete uvažovat tak, že když je Bůh absolutní dobro, tak jeho hlavní odpůrce Satan musí tedy být čisté krystalické zlo, tak se nedivím, že se nás většina lidí bojí. Ostatně ani média nám nepomáhají... (ničení hřbitovů, vraždy malých dětí, rozřezaná zvířata) ... když nemají viníky, obviní satanisty, jak je to jednoduché, že? A když vidíte, že se odehrávají rituální vraždy „ve jménu ďábla“, že oběti jsou mrzačeny nebo ubodány v přítomnosti satanských symbolů, to ještě neznamená, že jsou vrahy satanisté, ale jsou to lidé, kteří se buď schovávají za ideologii a symboly, kterým nerozumí a ukájejí své hnusné krvelačné choutky a nebo jsou to naprosto zmagoření fanatičtí uctívači ďábla takového, jak ho vidí křesťanství, tedy boha zla a smrti…pak je logické, že jestliže ho takto berou, chtějí si jeho přízeň získat zabíjením... takže docházím k závěru, že za satanské rituální vraždy může vlastně křesťanská představa Satana. Křesťanství vždycky zneužívalo Satana jako strašáka na lidi, kdyby nebylo Satana a lidských obav z křesťanského pekla, neměla by církev tolik věřících. (satanské devatero; 9. bod/ Satanská bible) Ale tito uctívači boha zla nejsou normální... jen idiot by uctíval boha, který chce smrt lidí. Dokonce i Satanská bible zakazuje zabíjení + zabíjení zvířat kvůli rituálům odporuje 10. zákonu Země. Satan není ani dobrý, ale ani zlý bůh. On je možná trochu svérázný, ale spravedlivý a dovoluje lidem skoro vše co bůh zakazuje. Ostatně Satan byl dle jedné teorie původně taky anděl... a ten nejkrásnější ze všech než ho Bůh zavrhl. Jakákoli idea pouze dobrého Boha je nesmysl. Ostatně, když se rozhlédnete kolem sebe, nedělejte si iluze... Bůh se na lidstvo dávno vykašlal. Komu z vás třeba Bůh vzal někoho milovaného, tak vás jistě napadlo proč to jen udělal... proč bere životy třeba i malým dětem, které se staly obětí brutálního násilníka a on zůstane třeba volný a nepotrestán? A neobviňujte z toho Satana, to Bůh se na vás vykašlal. Vždyť jen za uplynulý rok bylo v ČR spácháno 231 vražd, 19 171 násilných činů, 1615 mravnostních trestný činů (včetně znásilnění a pohlavního zneužívání dětí) a teď se ptám, kde byl Bůh, když ho oběti těchto děsů potřebovali? Jen se díval a přihlížel...

Pricipy satanismu

UvozovkyHluboce miluj své blízké a
hluboce nenáviď své nepřátele.

Uznávám, že satanistické náboženství není ke všem přátelské... ale řídí se pouze frází „Každému jen to co si zaslouží“. To znamená, hluboce miluj své blízké a hluboce nenáviď své nepřátele, prostě neplýtvat láskou na nevděčníky, ale lásku a laskavost jen těm, kdo ji zasluhují (satanské devatero; 4. bod/ Satanská bible). To platí o křesťanském pravidlu nastavení druhé tváře, zde je to opačně... (satanské devatero; 5. bod/ Satanské bible), jestliže vás někdo uhodí, naložte mu co se do něj vejde (Kniha Satanova; odst.III/ S.B.). Satanismus není o smrti, ale o životě, o užívání si života (Kniha Satanova; odst.IV/ S.B.), je to prostě o tom, že člověk je ve své prapodstatě jen zvíře a vždy jím bude, i když původní instinkty časem otupěly (satanské devatero; 7. bod/ Satanská bible). Všechny tak zvané hříchy jako je závist, zloba, lenost, smilstvo, obžerství,... jsou přece přirozené a naprosto normální. (satanské devatero; 8. bod/ Satanská bible) Naopak my máme jiné hříchy: hloupost, okázalost, solipsismus, sebeklam, podřízenost stádu, nedostatek perspektivisty, zapomnětlivost na minulé ortodoxie, neplodná pýcha a nedostatek estetiky.

Satanismus podporuje své stoupence na sebezdokonalování se, nezavrhuje sex, naopak dělejte cokoli chcete, když se vám to líbí a pokud to nikomu neubližuje. ( satanské devatero; 1. bod/ Satanská bible a čl. „Žádné nutkání…rozkoš“ a „ Satanský sex“ / Kniha Luciferova + pozor na 5. zákon Země)

Symbolika

Pokud mám mluvit o obřadech, rozdělují se v zásadě na ceremonie a rituály. Ceremonie slouží k oslavě přírodních sil a lidského potenciálu, či slouží k jeho povzbuzení a pozvednutí jednotlivce, satanské rituály jsou určené k dosažení nějakého konkrétního cíle. Lidé se nás ptají, jestli magické Satanské rituály skutečně fungují ... samozřejmě, jinak bychom je nevykonávali. V průběhu rituálů a ceremonií se používají zpravidla tři jazyky: mateřský jazyk, latina a enochiánština (popř. nějaký druh barbarštiny). Základními symboly jsou symbol Bafometa, obrácený pentagram a obrácený kříž:
Bafomet: Ve své čisté podobě zachycuje pentagram lidskou postavu v pěticípé hvězdě : tři vrcholy nahoře, dva směřující dolů – které symbolizují duchovní založení člověka. V satanismu se pentagram též užívá, ale jelikož satanismus představuje spíše tělesné pudy člověka, čili protiklad duchovní stránky, užívá se převrácený – tím dokonale odpovídá hlavě kozla. Rohy, představující dualitu, jsou vzdorně vztyčené kupředu, další tři cípy směřující dolů symbolizují popření svaté trojice. Hebrejské znaky ve vnějším kruhu symbolu pochází z magického učení kabaly, dávají slovo Leviathan, had z vodní propasti ztotožňovaný se Satanem či s Velkým Cthulhu. Tyto znaky odpovídají pěti vrcholům obrácené hvězdy (zdroj).
Obrácený pentagram: Jak již bylo výše uvedeno, hvězda pentagramu, která se užívaná např. v magii, je symbolem makrokosmu, duchovní podstaty člověka. V satanské magii se rovněž používá pentagram, protože se ale praktikující satanští mágové, narozdíl od svých „bíle oděných bratří“, věnují magii spíše proto, že tím sledují osobní cíle a vlastní prospěch, obrací tuto hvězdu pentagramu o 180°. Ta pak vyjadřuje materiální založení člověka (zdroj).
Obrácený kříž: Kříž jako takový zná lidstvo od nepaměti. Tento symbol není vyjádřením jedné, nýbrž mnoha idejí (čtyři živly; čtyři světové strany; rozcestí, na kterém se jednou ocitne každý adept, ...).

Z historie známe mnoho různých křížů, které vyjadřují konkrétní ideje. V případě obráceného kříže se jedná mimo jiné i o odmítnutí všech křesťanských hodnot, které potlačují lidskou přirozenost. Někdy je vnímán i jako novopohanský symbol. ( zdroj – www.cirkevsatanova.com )

Protože už mě nenapadá, jak bych vám satanismus ještě přiblížil a doufám, že sem snad na nic nezapomněl, tak tento článek asi ukončím. Závěrem bych chtěl říct, že nejsme tajné společenství, ale právě proto jak nás dnešní společnost vidí, jsme společnost diskrétní a uzavřená.

Ave Satanas!

Bafomet
ritual

Komentuj v Qbooku :: Pošli vlastní názor :: Uklidni nervy